Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade komt op voor alle Groningers

Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade komt op voor alle Groningers

Eerste actie: Stuitingsbrief vijf jaar na schade Huizinger aardbeving

Vandaag ontvangen de Nederlandse Staat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), namens alle mensen die in verband met de gaswinning in het noorden van het land schade hebben geleden een brief, die voorkomt dat de Staat en de NAM aanspraken van deze mensen na vijf jaar in stilte laat verjaren.

Dinsdag 16 augustus as. is het alweer vijf jaar geleden dat een aardbeving van 3.6 op de Schaal van Richter de levens van vele mensen in het gaswinning gebied op z’n kop zette. Er volgden na de beving vele dialogen, een nationaal coördinator, een Centrum voor Veilig Wonen. Vele Groningers en ook mensen net buiten de provinciegrens leven nog steeds in financiële onzekerheid, voelen zich onveilig, niet gehoord en gevangen in een uitzichtloze situatie, waarop ze zelf geen invloed meer hebben. Voor hen is de stichting opgericht.

De stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade verstuurt deze stuitingsbrief.  Deze nieuwe stichting voor collectieve juridische actie werkt samen met partijen binnen en buiten het gaswinninggebied. Het eerste bestuur bestaat uit bewoonster Annemarie Heite, ingenieur Willem Meiborg en juriste Marjan Minnesma.

De Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade heeft als belangrijkste doelen: “het opkomen voor de rechten en belangen van degenen die vermogensschade en ander (ernstig) nadeel ondervinden of dreigen te ondervinden van de mijnbouwactiviteiten (al dan niet in combinatie met andere schadeveroorzakende factoren) in (vooral) de provincie Groningen en/of daaraan grenzend of daaraan gerelateerd.”

Stap één is het voorkomen dat zij door verjaring straks geen rechten meer hebben. Dat kan door een stuitingsbrief aan de Staat, de NAM en EBN. Vooral de minder mondige en niet kapitaalkrachtige mensen in dit gebied, dreigen zonder deze stuiting als vanzelf en geruisloos buiten de boot te vallen. We hopen dat de Staat zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vandaag erkent voor de schade. Dat zou voor de burgers in Groningen een belangrijke stap zijn om het vertrouwen in de overheid enigszins te herstellen. Als de overheid en de NAM hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal de Stichting vervolgstappen ondernemen om Recht en Herstel voor gedupeerden te verzorgen.

Downloads
Meer informatie

Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade
info@rechtenherstel.nl


Bestuur  

                                  

Annemarie Heite                                 Marjan Minnesma                             Willem Meiborg
Gedupeerde van de Gaswinning       Directeur van Urgenda                     Kleinzoon van ir. Willem ‘Beton’
uit Bedum, zie ook de film                Jurist en filosoof                              die in ’63 al waarschuwde voor de
De stille beving                                                                                            risico’s van gaswinning.